Offers Home / Offers

SUMMER FAMILY PACKAGE 

Ưu đãi chưa từng có tại Maison Quê – điểm đến an toàn và lý tưởng dành cho mùa dịch! 

Biệt lập, tiện nghi và trên hết là an toàn. Đó là những tiêu chí hàng đầu mà chúng tôi luôn mong muốn đem đến cho những vị khách đến nơi đây, đặc biệt là trong khoảng thời gian nhạy cảm như hiện nay. 

Offers 2

An oak staircase leads you to two light-filled bedrooms on the second floor. Boasting huge windows and wooden beams, the rooms are luminous during the day and cooled by a natural breeze at night. Enjoy a restful sleep with plump pillows, soft, intricately embroidered sheets and a comfortable mattress. Large floor-to-ceiling windows on three sides open onto the picturesque scenery of mountains, peaceful ponds and bright green foliage. Nature has never been so close!

Offers 3

An oak staircase leads you to two light-filled bedrooms on the second floor. Boasting huge windows and wooden beams, the rooms are luminous during the day and cooled by a natural breeze at night. Enjoy a restful sleep with plump pillows, soft, intricately embroidered sheets and a comfortable mattress. Large floor-to-ceiling windows on three sides open onto the picturesque scenery of mountains, peaceful ponds and bright green foliage. Nature has never been so close!